Genealogische opzoekingen

De archiefdienst biedt een aantal hulpmiddelen aan om personen terug te vinden in parochieregisters, burgerlijke stand en bevolkingsregisters. 

In de bevolkingsregisters worden de resultaten van de tienjaarlijkse volkstellingen vastgelegd. Het houden van deze registers is overal in België verplicht. Volgende vermeldingen kunnen er in voorkomen: namen en voornamen van alle personen die in de gemeente werden ingeschreven, de burgerlijke staat, het beroep, geboorteplaats en geboortejaar, laatste woonplaats, datum van inschrijving in huidige woonplaats, nieuwe woonplaats, datum van uitschrijving en datum van overlijden.

Zo kan bijvoorbeeld een volledige gezinssamenstelling opgemaakt worden doordat naast de ouders ook de kinderen ingeschreven staan.

Voor wie

Genealogische, historische en wetenschappelijke opzoekingen:

  • onderzoek naar voorouders;
  • onderzoek naar het verleden;
  • ander wetenschappelijk onderzoek (demografie, sociologie, antropologie,
    geneeskunde...)

Voorwaarden

De voorwaarden werden opgenomen in het Koninklijk Besluit van 17 maart 2021 over de genealogische opzoekingen in de akten van de burgerlijke stand en tot verlening van de toegang tot de DABS aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, dat op 01 mei 2021 in werking trad. Eén van de belangrijkste bepalingen is de openbaarheid van aktes:

  • geboorteaktes ouder dan 100 jaar;
  • huwelijksaktes ouder dan 75 jaar;
  • overlijdensaktes ouder dan 50 jaar.

Om opzoekingen te verrichten in de aktes die jonger zijn, zal de gemeenteraad een reglement uitwerken. Zodra dit beschikbaar is, publiceren we het hier.

Kostprijs

De raadpleging is volledig gratis.

Contact

Burgerlijke stand

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
burgerlijke.stand@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak online of via de telefoon.

Alle info via www.lommel.be/afspraak 
Maak hier je afspraak

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina