Huwelijk, aangifte en voltrekking en retributie

Het burgerlijk huwelijk moet aangegeven worden in de gemeente/stad waar één van de aanstaande echtgenoten in het bevolkingsregister is ingeschreven. De aanvraag van dag en uur van een huwelijk moet persoonlijk gebeuren door (één van de) beide partners. We overlopen dan samen welke documenten er moeten aangevraagd worden voor de opmaak van de akte van aangifte.

Voorwaarden

Het huwelijk mag niet voltrokken worden vóór de 14de kalenderdag na datum van opmaak van de akte van aangifte van het huwelijk. Het huwelijk moet voltrokken worden binnen de 6 maanden die volgen op deze 14 dagen.

De huwelijken worden in principe voltrokken in het Huis van de Stad. Je kan op weekdagen huwen tot 16.30 uur, behalve op woensdagnamiddag. Op zaterdag worden huwelijken aaneensluitend voltrokken tot 15 uur. Op zon- en feestdagen vinden geen huwelijken plaats. 

Je kan er ook voor kiezen om het huwelijk op één van de zes andere locaties in Lommel te laten voltrekken: in het Raadhuis of op locaties in openlucht. Hiervoor geldt echter een aparte regeling. Huwelijken zijn er immers enkel mogelijk op vrijdag- en zaterdagnamiddag.

Bij een huwelijksvoltrekking mogen maximum 4 getuigen aanwezig zijn; dit is echter niet verplicht.

Kostprijs

Een huwelijk in het Huis van de Stad kost € 30,00 op weekdagen. Op zaterdag is er een meerkost van € 25,00 per half uur.

Regelgeving

Het retributiereglement voor huwelijksvoltrekkingen buiten de normale dagen en uren werd aangenomen op de gemeenteraad van 17 december 2019 en werd op 30/12/2019 gepubliceerd op de website.

Bekijk ook

Wist je dat je in Lommel ook in openlucht kan trouwen? Op de mooiste plekjes van Lommel!

Alle info op www.lommel.be/trouweninopenlucht

Trouwzaal

Openingsuren & contact

Burgerlijke stand

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
burgerlijke.stand@lommel.be
Vandaag:9 tot 12.30 u en 13.30 tot 19 u

De stadsdiensten werken op afspraak. Alle info via www.lommel.be/afspraak 
Maak hier je afspraak

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina