Herinrichting Koning Albertlaan en Koningin Astridlaan

De Koning Albertlaan en de Koningin Astridlaan worden heringericht, samen met een nieuw aan te leggen doorsteek die de Koningin Astridlaan verbindt met de Norbert Neeckxlaan. Het dossier ligt al lang op de tafel. De afgelopen jaren werd er al vaak over gepraat en gediscussieerd. Elke dag passeren hier honderden schoolgaande kinderen met de fiets en de woonkwaliteit in deze straten staat erg onder druk. Daarom wil de stad actie ondernemen. Met respect voor de bewoners en de verkeersveiligheid van elke Lommelaar.

De herinrichting van deze straten kadert in een bredere visie op de ontwikkeling van het centrum en op de manier waarop het verkeer georganiseerd moet worden. Deze visie omtrent de realisatie van een rondweg zit in een finale fase en zal in het voorjaar van 2020 voorgesteld worden. Prioriteit is nu de goede en veilige inrichting van deze twee straten, omdat de noodzaak hier het grootst is.

Hoe ziet het ontwerp eruit? 

Het belangrijkste uitgangspunt was de opmaak van een kwalitatief en verkeersveilig ontwerp met vrijliggende fietspaden en een voetpad in een groene omgeving. Het plan dat nu voorligt gaat uit van een wegbreedte van 15 meter. Dat is de minimale breedte die nodig is om kwaliteit te garanderen. Binnen deze breedte is er ruimte voor:

 • vrijliggende fietspaden aan weerszijden van de weg
 • een verhard voetpad aan de binnenkant
 • groenstroken als afscheiding tussen het fietspad en de rijbaan
 • een onverharde berm aan de buitenzijde
 • een rijbaan met twee rijstroken

Moeten mensen grondafstand doen?

Ja, maar de grondinnames worden tot een minimum beperkt. De mensen krijgen hiervoor een billijke vergoeding. De stad start een procedure op om de nodige gronden in der minne aan te kopen. Een externe onderhandelaar gaat de komende maanden bij alle grondeigenaars langs. Hij werkt daarvoor samen met de afdeling Vastgoedtransacties. Als deze onderhandelingen in der minne niets opleveren, gaat de stad over tot verwerving via een gerechtelijke procedure. 

Nieuwe weg die de Koningin Astridlaan verbindt met de Norbert Neeckxlaan

Helemaal nieuw is de aan te leggen weg die de Koningin Astridlaan verbindt met de Norbert Neeckxlaan. Dit zal een flinke verbetering zijn voor de verkeersafwikkeling ter plaatse. Op het kruispunt komen er verkeerslichten. Fietsers en voetgangers kunnen veilig oversteken en automobilisten moeten niet meer eindeloos wachten om vanuit de Koningin Astridlaan de Koning Leopoldlaan op te draaien. 

Wanneer beginnen de werken?

De herinrichting wordt nu voorgesteld aan de bewoners en grondeigenaars van de betrokken straten. Na het doorlopen van de procedure zal dit vertaald worden naar een aanbestedingsdossier. Daarna zal de bouwaanvraag ingediend worden. Als alles goed gaat, kunnen de werken 2021 starten, na de verwerving van de gronden en het verkrijgen van de omgevingsvergunning.

Heeft u vragen over het ontwerp dat voorligt? Klik hier om ze door te geven. 

Terug naar het overzicht
foto: Herinrichting Koning Albertlaan en Koningin Astridlaan
 • profiel VOOR
 • profiel NA
 • kruising Kapelstraat VOOR
 • kruising Kapelstraat NA
 • kruispunt kloosterstraat VOOR
 • kruispunt Kloosterstraat NA
 • kruispunt Mudakkers VOOR
 • kruispunt Mudakkers NA
 • kruispunt Kapelstraat
 • kruispunt Kloosterstraat
 • kruispunt Koning Leopoldlaan
 • kruispunt Mudakkers

Openingsuren & contact

Technische dienst

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
technische.dienst@lommel.be
Vandaag gesloten

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina