Rondweg - Fase 1

Fase 1: Herinrichting Koning Albertlaan, Koningin Astridlaan en doorsteek naar de Norbert Neeckxlaan


Deze zomer zijn de werken voor de eerste fase van de rondweg gestart, namelijk de herinrichting van de Koning Albertlaan en de Koningin Astridlaan. Ook een nieuw aan te leggen doorsteek die de Koningin Astridlaan verbindt met de Norbert Neeckxlaan hoort bij deze eerste fase. Plaatsen waar iedere dag honderden schoolgaande kinderen passeren met de fiets. Ook de woonkwaliteit in deze straten staat onder druk. Net daarom is het stadsbestuur vastberaden om dit project te doen slagen. Met respect en zorg voor de bewoners en de verkeersveiligheid van elke Lommelaar.

Actueel nieuws

De afkoppelingsdeskundige komt langs

Begin september neemt de afkoppelingsdeskundige contact op met buurtbewoners en eigenaars van woningen in de Koningin Astridlaan en Koning Albertlaan. Stad Lommel stelde hiervoor Karl Kellens van Kelmo consulting aan. Hij neemt zelf telefonisch contact op met iedere bewoner en komt daarna langs op een afgesproken moment.

 • Bij oudere woningen ondersteunt de afkoppelingsdeskundige bij het volledige afkoppelingsproces. Hij geeft gepast advies voor iedere woning. Nadien zorgt hij ook hier voor de keuring aan het einde van de werken.
 • Bij woningen die recent zijn gebouwd (vanaf 1994) is die afkoppeling al gebeurd. Hier zal de afkoppelingsdeskundige zorgen voor de keuring aan het einde van de werken.

Nutsmaatschappijen starten in zone 2: verkeershinder

De voorbereidende werken aan de rondweg gaan verder. Vanaf woensdag 20 september starten de nutsmaatschappijen in zone 2. Dit is de zone Koningin Astridlaan en Koning Albertlaan tot aan de Molenstraat.

Fluvius voert deze werken uit. Er wordt gewerkt aan de nutsleidingen voor telecom, aardgas, elektriciteit en openbare verlichting.

Vanaf 20 september tot en met eind november kunnen auto’s enkel rijden van de Koning Albertlaan naar de Koning Leopoldlaan. Op het plannetje bij de foto's, zie je welke omleidingen doorgaand verkeer moet volgen.

Fietsen blijft mogelijk in beide richtingen. Ook alle kruispunten blijven open voor alle verkeer.

De Lijn schrapt de bushalte Lommel PMS
 
De Lijn schrapt de bushalte Lommel PMS op de Koning Albertlaan ter hoogte van Mudakkers. 
Voor de lijnen 84 en 307 zijn vervanghaltes voorzien aan de kerk en aan de Kapelstraat.

Over de werken

Wat gaan we doen?

De herinrichting bestaat uit twee grote werken:

 • Wegenwerken: we leggen een nieuwe rijweg aan over het volledige tracé. Fietspaden aan beide zijden van de rijweg en een voetpad aan de binnenzijde van de rondweg zullen voor meer verkeersveiligheid zorgen. Groenstroken sluiten de rijweg af van deze fietspaden en het voetpad.
 • Rioleringswerken: er komt een gescheiden rioleringsstelsel om het regenwater plaatselijk op te vangen en het vervuild water makkelijk te zuiveren. Dit betekent dat regen- en afvalwater apart worden opgevangen.

Waar?
De Koningin Astridlaan en Koning Albertlaan worden aangepakt, samen met een nieuw aan te leggen deel dat de Koningin Astridlaan verbindt met de Norbert Neeckxlaan.

Wanneer?
De eerste werken zijn de voorbereidende werken en de werken van de nutsmaatschappijen. Deze zijn eind augustus gestart met het ruimen van de voortuinen tot aan de nieuwe rooilijn en het verwijderen van de bomen. In september starten de werken van de nutsmaatschappijen (water, gas, elektriciteit en telefonie). Om de onvermijdelijke hinder van deze ingrijpende werken voor buurtbewoners te beperken, werken we in verschillende zones. De duur van de werken is verschillend per zone.
 
Na deze werken start de uitvoering van de grote werken, ofwel de wegen- en rioleringswerken. De start van deze uitvoering wordt later gecommuniceerd.


In welke zones wordt er gewerkt? 
De werken zijn opgedeeld in verschillende zones. Elke zone zal op een specifiek moment worden aangepakt met minimale overlast voor buurtbewoners, ondernemers en scholen in de omgeving. De opdeling, startdata en de duur van iedere zone vind je hier:

Zone 1

Verbindingsstuk van de Koning Leopoldlaan naar de Norbert Neeckxlaan

A. Voorbereidende werken: eind augustus 2023 
B. Nutsmaatschappijen: september 2023 - duur van 4 maanden 
C. Uitvoering wegen- en rioleringswerken: start in 2024 - duur van 3 maanden

Zone 2

Koningin Astridlaan en Koning Albertlaan tot aan de Molenstraat

A. Voorbereidende werken: eind augustus 2023 
B. Nutsmaatschappijen: september 2023 - duur van 4 maanden 
C. Uitvoering wegen- en rioleringswerken: start in 2024 - duur van 5 maanden

Zone 3

Koning Albertlaan (vanaf de Molenstraat) tot en met het kruispunt aan de Kapelstraat

A. Voorbereidende werken: eind augustus 2023 
B. Nutsmaatschappijen: februari 2024 - duur van 4 maanden 
C. Uitvoering wegen- en rioleringswerken: start in 2024 - duur van 4 maanden


Hoe ziet het ontwerp eruit? 
De plannen zijn definitief. Er is gekozen voor: 

 • Comfortabel en afgeschermd fietsen en wandelen: met vrijliggende fietspaden aan beide zijden van de rijweg, en een verhard voetpad aan de binnenzijde van de rondweg.
 • Groene berm tussen fietspad en rijweg: een groenstrook met haag aan de binnenzijde en een groenstrook met bomen aan de buitenzijde.
 • Nieuwe rijweg in twee richtingen: met veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers en nieuw ingerichte kruispunten.

Bekijk de infobrochure of de foto’s op deze webpagina om een beeld te krijgen van de toekomstige omgeving en de verschillende zones.

Meer info

Over de voorbereidende werken en de werken van de nutsmaatschappijen vind je alle info samengevat in de infobrochure:  


Heb je een vraag? 

Neem contact op via het contactformulier of bel 011 399 799. Je kan ook een kijkje nemen bij de veelgestelde vragen over de rondweg in de infobrochure. 
 
Op de hoogte blijven? Schrijf je in op de tweemaandelijkse nieuwsbrief over de rondweg 
 
Neem contact op Schrijf je in op de nieuwsbrief 
 
Heb je een idee voor het stamhout van de bomen? Om het ontwerp uit te voeren, is er ruimte nodig en daarom zullen verschillende bomen verdwijnen. De bomen die verwijderd worden, worden gerecupereerd. De grote stammen worden opgeslagen voor toekomstig hergebruik. Heb jij zelf een idee voor het stamhout? Laat het ons weten via www.lommel.be/stamhout   

Terug naar het overzicht
foto: Rondweg - Fase 1
 • profiel VOOR
 • profiel NA
 • kruising Kapelstraat VOOR
 • kruising Kapelstraat NA
 • kruispunt kloosterstraat VOOR
 • kruispunt Kloosterstraat NA
 • kruispunt Mudakkers VOOR
 • kruispunt Mudakkers NA
 • Rondweg Fase 1 - Bocht Koning Albertlaan en Kapelstraat.jpg
 • Rondweg Fase 1 - Kruispunt Koning Albertlaan en Mudakkers
 • Rondweg Fase 1 - Kruispunt Koning Albertlaan en Kloosterstraat
 • Rondweg Fase 1 - Verbindingsweg naar Norbert Neeckxlaan
 • Rondweg - Plan omleidingen nutsmaatschappijen.jpg

Deel deze pagina