Herinrichting Koning Albertlaan en Koningin Astridlaan

De Koning Albertlaan en de Koningin Astridlaan worden heringericht, samen met een nieuw aan te leggen doorsteek die de Koningin Astridlaan verbindt met de Norbert Neeckxlaan. Het dossier ligt al lang op de tafel. De afgelopen jaren werd er al vaak over gepraat en gediscussieerd. Elke dag passeren hier honderden schoolgaande kinderen met de fiets en de woonkwaliteit in deze straten staat erg onder druk. Daarom wil de stad actie ondernemen. Met respect voor de bewoners en de verkeersveiligheid van elke Lommelaar. 

Hoe ziet het ontwerp eruit? 

Het belangrijkste uitgangspunt was de opmaak van een kwalitatief en verkeersveilig ontwerp met vrijliggende fietspaden en een voetpad in een groene omgeving. Het plan dat nu voorligt gaat uit van een wegbreedte van 15 meter. Dat is de minimale breedte die nodig is om kwaliteit te garanderen. Binnen deze breedte is er ruimte voor:

 • vrijliggende fietspaden aan weerszijden van de weg
 • een verhard voetpad aan de binnenkant
 • groenstroken als afscheiding tussen het fietspad en de rijbaan
 • een onverharde berm aan de buitenzijde
 • een rijbaan met twee rijstroken

Moeten mensen grondafstand doen?

Ja, maar de grondinnames worden tot een minimum beperkt. De mensen krijgen hiervoor een billijke vergoeding. Er liep een procedure op om de nodige gronden in der minne aan te kopen. Een externe onderhandelaar, Mathieu Rutten, is langsgegaan bij alle grondeigenaars. Hij werkte daarvoor samen met de afdeling Vastgoedtransacties. 

Wanneer beginnen de werken? 

Door een recente uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt de vergunning begin 2023 opnieuw aangevraagd bij de Provincie. De aanbesteding is gepland voor midden 2023. Als de vergunning en aanbesteding goed verlopen, starten de werken gefaseerd begin 2024.  

De aanleg zal in drie fases verlopen en zal ongeveer een jaar in beslag nemen. De eerste fase omvat het stuk vanaf de Mudakkers richting de Kapelstraat. Daarna komt het stuk Mudakkers richting Astridlaan aan bod en tot slot het verbindingsstuk  de doorsteek naar de Norbert Neeckxlaan.

Vragen?

Neem contact op via dit formulier. 

Terug naar het overzicht
foto: Herinrichting Koning Albertlaan en Koningin Astridlaan
 • profiel VOOR
 • profiel NA
 • kruising Kapelstraat VOOR
 • kruising Kapelstraat NA
 • kruispunt kloosterstraat VOOR
 • kruispunt Kloosterstraat NA
 • kruispunt Mudakkers VOOR
 • kruispunt Mudakkers NA
 • kruispunt Kapelstraat
 • kruispunt Kloosterstraat
 • kruispunt Koning Leopoldlaan
 • kruispunt Mudakkers

Deel deze pagina