Meerjarenplan 2020 - 2025

Het afgelopen jaar werd hard gewerkt aan de meerjarenplanning voor de periode 2020-2025. De puzzel is klaar. De visie is duidelijk. Er staat heel wat op het programma. Van de vergroening van het stadscentrum tot maximale voorzieningen voor fietsers en een speelplein voor elke buurt. Maar ook de optimalisatie van sportcentrum de Soeverein met de renovatie van het voetbalstadion, de komst van een jeugdhuis, een stadsfeestzaal en een nieuwe stedelijke kinderopvang. Een ambitieus, warm en dynamisch beleid. Om alles te realiseren is een investeringsbedrag van ruim 65.600.000 euro voorzien. De personenbelasting blijft met 6% laag, net als de onroerende voorheffing met 819 opcentiemen.  

Groen, groener, groenst

 • Met Bosland zijn we één van groenste steden van het land. Dat groene trekken we door naar het stadscentrum. Het project Groene Parels zal het Prinses Astridpark en het Burgemeesterspark op een kunstige en groene manier met elkaar verbinden.
 • Groene doorsteken, buurtparken en groene erven zorgen voor afwisseling en extra beleving in het centrum. De eerste realisatie in 2020 is de doorsteek van de Kerkstraat naar het projectgebied Mudhoven/Mudakkers. Daar komt het grootste insectenhotel van Vlaanderen, over een lengte van bijna 100 meter. Langs het hoofdpad lopen belevingspaden en er zijn speelelementen voor de kleinsten.
 • Bosland krijgt een echte, goed uitgebouwde onthaalpoort en in de buurten verrijzen kleine wildernissen. Om te spelen, te ontdekken en uit te rusten.

Vlot en veilig op de weg en op de fiets

 • Na de herinrichting van het Dorp gaan we voor een autoluw stadscentrum.
 • Fietsstraten, fietssnelwegen en trage wegen verbinden het stadscentrum met de wijken.
 • Met de herinrichting van de Koning Albertlaan en de Koningin Astridlaan binnen het bredere kader van de rondweg pakken we een onveilige situatie aan.
 • Nieuw zijn de mobipunten, herkenbare plekken in de stad met een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden.
 • De herinrichting van de Loberg en Septakkers wordt opnieuw een prioriteit.
 • Het drukke en gevaarlijke kruispunt van de Ringlaan (N71) en de Stationsstraat wordt heringericht. De Ringlaan zal in de toekomst onder de Stationsstraat doorlopen. De plannen zijn klaar en concreet. De uitvoering is voorzien in 2021.

Jong van hart en jong van buurt

 • De wijken krijgen kleur. Met speeltoestellen, buurtpleinen en een opfrissing van de buurthuizen. Waar kinderen vrolijk spelen en de ouders kunnen ‘buurten’.
 • De schoolomgevingen worden veiliger. Elke dag veilig naar school en naar huis. Een studiebureau is aangesteld en zal elke schoolomgeving onder de loep nemen.
 • Het Huis van het Kind, het aanspreekpunt voor gezinnen, kinderen en jongeren, krijgt een centrale plek in de stad en wordt verder uitgebreid met verschillende functies en diensten.

Kansen voor sport en cultuur

 • De optimalisatie van Sportcentrum De Soeverein staat op de agenda. We streven naar één locatie waar opvang, sport, spel en groen in totale harmonie zijn. Met een nieuwe sporthal, een uitbreiding van de stedelijke speeltuin, de renovatie van het voetbalstadion, de komst van een jeugdhuis, een stadsfeestzaal en een nieuwe stedelijke kinderopvang.
 • De Adelberg verrast en verwelkomt bezoekers in de nieuwe foyer met tentoonstellingsruimte.
 • We investeren in cultuur. In kansen voor kunstenaars. Betere subsidiereglementen ondersteunen onze cultuur-, jeugd- en sportverenigingen optimaal. We voorzien extra centen voor de vernieuwing en verbouwing van jeugdlokalen. Lommel is en blijft een belevingsstad.
 • Het Mariapark in Werkplaatsen wordt gerenoveerd.
 • Waar mensen naar buiten komen om te feesten. Ook externe organisatoren moedigen we aan om initiatieven te nemen.

Veilige stad

 • We willen overlast snel en kordaat aanpakken. In het stadscentrum worden 40 vaste camera’s geplaatst. In een volgende fase wordt die camerabewaking doorgetrokken naar de industrieterreinen en op overlastplaatsen.
 • De mogelijkheden voor een fusie met omliggende politiezones worden onderzocht. Een studie moet hierover volgend jaar meer duidelijkheid geven.

Een stad in ontwikkeling voor de Lommelaar

 • We hebben in Lommel prima potgrond voor nieuwe projecten. Maar alleen als de Lommelaar er beter van wordt. Zoals de ondergrondse parking in het project Mudhoven.
 • In Lommel zit ondernemerszin. En bedrijvigheid. Nieuwe ondernemers krijgen subsidies voor de opstart of renovatie van een handelszaak in het kernwinkelgebied. Voor Kristalpark III wordt actiever ingezet op het aantrekken van nieuwe investeerders. De focus ligt op de kennis- en de maakindustrie.
Terug naar het overzicht