De groene plannen voor Lommel

Samen vergroenen

Met 15.000 straatbomen, 55 hectare aan groene pleintjes en parken, en meer dan 2.300
hectare aan bossen en natuurgebieden is Lommel een behoorlijk groene stad. Toch ligt de
ambitie nog hoger. Gemiddeld telt onze stad 18m² openbaar groen per inwoner. Dat is meer dan de Vlaamse norm, maar wij willen groeien tot 30m² per inwoner.

Om dat te realiseren heeft de stad het afgelopen jaar hard gewerkt aan de opmaak van een groenplan voor heel het grondgebied. Want de groene ruimte in Lommel verder uitbouwen doe je natuurlijk niet in één-twee-drie. Het vraagt een planmatige aanpak. Het groenplan kreeg mee vorm dankzij de input van 986 Lommelaren via een online enquête.

Lommel is bekend om haar groot aanbod en variatie aan natuur. Maar ook hier is de verstedelijking - net zoals in de rest van Vlaanderen - bezig aan een opmars. Daarbij is het erg belangrijk om ook over voldoende én kwaliteitsvolle groene ruimte te beschikken. Kijk maar naar 2020 en hoe belangrijk het was voor mensen om natuur in je buurt te hebben, om te gaan wandelen, even uit te blazen of met je kinderen te ravotten.

95 kleine en grote vergroeningsacties  

Het nieuwe groenplan is opgebouwd uit een visie met 95 vergroeningsacties. Aan de
hand van deze acties willen we de komende jaren het groene karakter van de Lommelse natuur
doortrekken naar de buurten en de stadskern, en groene wandelen fietsverbindingen realiseren tussen de wijken onderling. Met de klimaatverandering in het achterhoofd moet het groenplan er ook voor zorgen dat parken, straten en pleinen zo ingericht worden dat ze groene longen worden die tegelijk bruisen van beleving én de lokale biodiversiteit ondersteunen.

De opmaak van het groenplan was het begin. Vanaf nu gaan we echt van start om de acties
om te zetten naar de praktijk. Dit jaar zitten er al een paar mooie groene projecten aan te
komen. Denk aan de groene doorsteek in de Kerkstraat, het kunstproject Groene Parels en de inrichting van Kleine Wildernissen in de wijken Barrier en Kattenbos.

Samen met iedereen

We rekenen bij de uitwerking van deze acties ook op de burger. Groen is overal aanwezig en het openbaar groen is er voor iedereen. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich betrokken voelt en de groenvisie mee helpt uitbouwen. Gaandeweg zullen we bewoners, scholen, verenigingen en bedrijven, projectontwikkelaars en andere partners betrekken. 

Daarnaast starten we met de opmaak van een bomenplan zodat onze laanbomen een duurzaam beheer krijgen, en gaan we tegeltuintjes stimuleren en inrichten. Ook het inrichten van pop-up parkjes in het stadscentrum en de bebloeming van de wijkbegraafplaatsen met kleurrijke planten is voorzien.

Wedstrijd: Vergroen jouw voortuin, straat, terras of balkon!

Het vergroenen van een buurt of straat brengt heel wat voordelen met zich mee. Zo zijn groene buurten beter beschermd tegen wateroverlast en hittestress en dus klimaatbestendiger. Maar groen ontstresst ook waardoor deze buurten gezonder zijn en de mensen die er wonen gelukkiger. Wanneer buurten op een duurzame manier vergroenen, verbeteren ze de kwaliteit op vele vlakken en worden ze biodiverser, netter en veiliger.

Wil je zelf mee aan de slag gaan om je buurt, je straat, je eigen voortuin of terras/balkon van je appartement te vergroenen? Met de actie “Samen vergroenen” wil de stad Lommel haar inwoners stimuleren hun groene vingers te gebruiken en samen de buurt op een duurzame manier groener te maken.

Buurten en inwoners die willen deelnemen aan deze vergroeningsactie, kunnen zich inschrijven tot en met 15 juli 2021 in 3 categorieën:

  • Groenste straat/buurt
  • Groenste voortuin
  • Groenste terras/balkon bij appartementen

Een professionele jury kiest in elke categorie drie winnaars die beloond zullen worden met een Lommel-bon ter waarde van 250, 150 of 100 euro. De jury zal de winnaars bekend maken in de zomer van 2022. Zo heeft iedereen een jaar de tijd om duurzame aanpassingen in de tuin uit te voeren.

Doe je mee? Schrijf je uiterlijk 15 juli 2021 in via dit formulier.  Je kan zowel met je buurt of straat als individueel deelnemen.

De zadenbib

Hou je van tuinieren en planten? Vind je het in stand houden van de natuur belangrijk? Dan kan je terecht in de Lommelse zadenbibliotheek. Je vindt er geen boeken, maar zaden die je gratis kan meenemen. Binnen de bib is hiervoor een kleine aparte afdeling ingericht. Daar kan je gratis zaden halen en geoogste zaden schenken. Je krijgt dus zaden van andere tuiniers. Op deze manier willen we een netwerk uitbouwen van tuinders die hun kennis en plantenzaden met elkaar delen. Per bezoek kan je maximaal 3 zakjes meenemen.

Alle info op https://lommel.bibliotheek.be/zadenbib 

Terug naar het overzicht