Een herkenbare, veilige schoolomgeving voor basisschool Balu

Dit schooljaar starten de werken aan het kruispunt Lutlommel met Schamprood en de Torenstraat.  Een hele opluchting voor de ouders van de vele kinderen die er dagelijks oversteken. Ook Stijn Loenders, directeur van basisschool Balu, is enorm blij met dit vooruitzicht. 

Het stadsbestuur zet sterk in op veiligheid in de Lommelse schoolomgevingen. Een studiebureau neemt iedere schoolomgeving onder de loep. In overleg met de school wordt er een plan van aanpak opgesteld. Ook de schoolomgeving bij basisschool Balu wordt onder handen genomen. De werken starten dit schooljaar en nemen 6 weken in beslag. 

Een zichtbare schoolomgeving 

Het kruispunt wordt volledig nieuw ingericht en gaat ervoor zorgen dat je duidelijk ziet dat het een schoolomgeving is. Er komen veel kleuren op het wegdek en goed verlichte zebrapaden. De octopuspalen, die door vele gekend zijn, zorgen mee voor die herkenbare schoolomgeving.  

Er komt een variabele zone 30 tijdens de spitsmomenten en de Torenstraat wordt permanent éénrichtingsverkeer. Vanaf Lutlommel zal je de Torenstraat kunnen inrijden. Tijdens die spitsmomenten was dit éénrichtingsverkeer al van toepassing. Na de werken wordt dit permanent. 

De verkeerslichten verdwijnen en het zebrapad dat nu in het midden van het kruispunt ligt, wordt verplaatst. “Dat is een verademing!” zegt Stijn Loenders opgelucht. “Kinderen die bijvoorbeeld vanuit Schamprood komen, kunnen binnenkort hun weg verderzetten over een veilig zebrapad. Zonder dat ze gekke manoeuvres moeten maken om aan de overkant van de straat te geraken.” 

Defecte verkeerslichten 

“Drie jaar geleden vielen in putje winter de verkeerslichten in panne,” vertelt Stijn verder. “Lichten die sinds jaar en dag gekend waren bij leerkrachten, ouders van basisschool Balu en automobilisten. Ze vielen onaangekondigd weg en zorgden plots voor onveilige situaties.” 

“De lichten knipperden zelfs niet meer en de ochtenden waren nog donker. Zonder enige verlichting werd een belangrijke oversteekplaats erg onveilig. Zowel vanuit het leerkrachtenteam als vanuit de ouderraad werd aan de alarmbel getrokken. Op technisch vlak ging het over het herstellen van de huidige verkeerslichten. Wat bleek? De wisselstukken waren niet meer verkrijgbaar en de verkeerslichten konden niet hersteld worden.” 

Seingevers als tijdelijke oplossing 

“Ondertussen waren het leerkrachten die als gemachtigd opzichter zorgden dat leerlingen veilig overstaken. Aanvankelijk kregen we ook hulp van de verkeerspolitie. Er werd blijvend geëvalueerd en bijgestuurd. Uiteindelijk kwam er in samenspraak tussen Stad Lommel en basisschool Balu een vaste seingever.” 

“Tegelijkertijd werd iedere schoolomgeving, ook die van ons, volledig geëvalueerd door Stad Lommel samen met een studiebureau. Niet alleen de omgeving, maar ook de route naar school werd door de ogen van de leerlingen in kaart gebracht. Al snel bleek het kruispunt Lutlommel met stip op één te staan van onveilige punten. Niet alleen onze leerlingen, ook tal van scholieren van het WICO passeren hier dagelijks.” 

Uitgebreide werken aan het kruispunt 

“Er werd besloten het volledige kruispunt te herbekijken. Experts werden ingezet om plannen te tekenen. Bij de keuze van het uiteindelijke plan werden zowel het schoolbestuur, de ouderraad, de directie alsook enkele buren en verschillende medewerkers van de stadsdiensten betrokken.” 

Werken starten dit schooljaar 

“De werken starten dit schooljaar nog. We kijken er reikhalzend naar uit! Het gaat tenslotte over de veiligheid van de kinderen."

Wat verandert er allemaal? 

Het kruispunt van Lutlommel met Schamprood en de Torenstraat wordt opnieuw ingericht. De ingrepen zijn nodig om de verkeersveiligheid van het kruispunt te verbeteren. 

Centraal staan herkenbaarheid, ontharding en vergroening: 

  • Octopuspalen en speelse markeringen op de weg maken duidelijk dat je een schoolomgeving binnenkomt. 
  • Er komen dynamische zone-30-borden die aanspringen tijdens de piekmomenten. 
  • De verkeerslichten verdwijnen, omdat deze onnodig en zelfs gevaarlijk zijn. 
  • De fietspaden worden afgescheiden van de rijweg.  
  • De Torenstraat krijgt eenrichtingsverkeer. 
  • Er komen zebrapaden op nieuwe plaatsen, aan elke arm van het kruispunt. 
  • De zebrapaden worden extra verlicht, zowel met zwart/gele lichtpalen als met verlichting in het wegdek. 
  • Zowel langs de weg als op het pleintje aan het kruispunt wordt de omgeving meer groen met bloemen, planten en bomen. 
Terug naar het overzicht
foto: Een herkenbare, veilige schoolomgeving   voor basisschool Balu

Deel deze pagina