Rondweg - Noord

Fase 2: Herinrichting Kapelstraat, Adelberg en Sleutelstraat

Over de werken

Wat gaan we doen?

De herinrichting bestaat uit twee grote werken:

  • Wegenwerken: we leggen een nieuwe rijweg aan over het volledige tracé. Fietspaden aan beide zijden van de rijweg en een voetpad zullen voor meer verkeersveiligheid zorgen.
  • Rioleringswerken: er komt een gescheiden rioleringsstelsel om het regenwater plaatselijk op te vangen en het vervuild water makkelijk te zuiveren. Dit betekent dat regen- en afvalwater apart worden opgevangen.

Waar?
Kapelstraat, Adelberg en Sleutelstraat


Hoe ziet het ontwerp eruit? 

In het ontwerp is er ruime aandacht voor:

  • Verbeteren van de veiligheid: met veilige oversteekplaatsen met verkeerslichten, goed ingerichte kruispunten en veilige fietspaden en fietsoversteken.
  • Verhogen van de leefbaarheid: door meer groen in de straten, het creëren van een ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en te zorgen voor een ontwerp dat bestand is tegen extremere weersomstandigheden zoals hitte en hevige regenval.
  • Maximale waterinfiltratie: door het ontharden van openbaar domein, creëren van groene bermen en aan aanpassing aan de waterafvoer bij de rijweg.

Timing 

De rooilijnplannen werden in mei 2024 voorgesteld aan de bewoners en grondeigenaars van de betrokken straten. Na het doorlopen van de verwervingsprocedure zal dit vertaald worden naar een aanbestedingsdossier. Daarna zal de omgevingsvergunning ingediend worden. We hopen de werken te kunnen starten in 2028 na de verwerving van de gronden en het verkrijgen van de omgevingsvergunning. 

Heb je een vraag? 

Neem contact op via het contactformulier of bel 011 399 799.

 
Neem contact op


Project rondweg

De herinrichting van de Kapelstraat, Adelberg en Sleutelstraat maakt deel uit van het groter project ‘rondweg’ en is een essentieel onderdeel van een grotere visie op de ontwikkeling van het centrum en de verbetering van de verkeersstromen in Lommel. 

Momenteel zijn de werken aan het oostelijke deel van de rondweg in uitvoering.  

Meer info over rondweg - oost

Terug naar het overzicht
foto: Rondweg - Noord
  • Stad Lommel Rondweg Noord - Adelberg Brouwerijstraat.jpg

Deel deze pagina