Gemeenteraad

Na debat beslist de gemeenteraad over alle mogelijke stedelijke zaken. Hoe dat allemaal precies in zijn werk gaat, is erg strikt gereglementeerd: de uitnodiging, de agenda, het verloop van de vergadering, hoeveel gemeenteraadsleden moeten aanwezig zijn, met hoeveel ze kunnen beslissen, enz… Al die zaken worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement en in de deontologische code. Die documenten kan je hieronder raadplegen:


Data
De Lommelse gemeenteraad vergadert tien keer per jaar. Meestal is dat de vierde dinsdag van de maand. De vergaderdata voor 2019 zijn de volgende: 

  • 29 januari 2019
  • 26 februari 2019
  • 26 maart 2019
  • 23 april 2019
  • 28 mei 2019
  • 25 juni 2019
  • 24 september 2019
  • 22 oktober 2019
  • 26 november 2019
  • 17 december 2019

Spreekrecht
Iedereen is van harte welkom. Elke Lommelaar heeft spreekrecht aan het begin van de vergadering om 20 uur. Je kan de verslagen van de gemeenteraad raadplegen via deze link https://lommel.onlinesmartcities.be/suite-consult (klik rechtsboven op 'Kalender' en in het overzicht op 'GR' om de verslagen te lezen). 

Toelagereglement
Dit toelagereglement werd goedgekeurd goedgekeurd op de zitting van 25 juni 2019.