OCMW-raad

Het OCMW wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad). De taak van de raad voor maatschappelijk welzijn is “aan de personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is”. Deze dienstverlening kan onder meer van curatieve, preventieve, materiële, sociale, medische, sociaal-medische of psychologische aard zijn.

De OCMW-raad vergadert voortaan aansluitend op de gemeenteraad. De vergaderdata voor 2019 zijn de volgende: 

  • 29 januari 2019
  • 26 februari 2019
  • 26 maart 2019
  • 23 april 2019
  • 28 mei 2019
  • 25 juni 2019
  • 24 september 2019
  • 22 oktober 2019
  • 26 november 2019
  • 17 december 2019

Iedereen is welkom op de openbare zittingen van de OCMW-raad. De vergaderingen vinden plaats in de gemeenteraadszaal in het Huis van de Stad, Hertog Janplein 1 in Lommel, aansluitend op de gemeenteraad. Je kan de verslagen van de OCMW-raad raadplegen via deze link https://lommel.onlinesmartcities.be/suite-consult (klik rechtsboven op 'Kalender' en in het overzicht op 'RMW' om de verslagen te lezen).