Schepencollege

Het schepencollege is het uitvoerend orgaan van de stad en is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur.