Schepencollege

Het schepencollege is het uitvoerend orgaan van de stad en verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur. De vergaderingen vinden elke dinsdagvoormiddag plaats.

Je kan de verslagen van het schepencollege en de burgemeestersbesluiten raadplegen via de volgende link: Lommel Online Smart Cities.

 1. Klik rechtsboven op 'Kalender'.
 2. Voor de verslagen van het schepencollege, kies in het overzicht 'CBS'.
 3. Voor de burgemeestersbesluiten, kies in het overzicht 'BURG'.

Samenstelling

Bob Nijs CD&V

Contact
Adres
Hertog Janplein 1 , 3920 Lommel

Spreekuur

Enkel op afspraak: elke dinsdag van 17.30 tot 19 uur en donderdag van 10 uur tot 12 uur. 

Maak een afspraak:

Functies

Burgemeester
 • Algemeen bestuur
 • Veiligheid
 • Bevolking en Burgerlijke Stand
 • Economie
 • Grondbeleid
 • ICT en Smart City
 • AGB Patrimonium
 • Duurzame ontwikkelingsdoelen

Peter Vanderkrieken CD&V

Contact
Adres
Koning Albertlaan 87 , 3920 Lommel
Tel.
GSM

Spreekuur

Elke dinsdag van 17 uur tot 19 uur en donderdag van 9 uur tot 11 uur. Enkel na afspraak via de schepen.

Functies

Eerste schepen
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Evenementen en uitleendienst
 • Cultuur
 • Erediensten en kerkfabrieken

Karel Wieërs N-VA

Contact
Adres
Einde 2E , 3920 Lommel
Tel.
GSM

Spreekuur

Elke dinsdag van 17 uur tot 19 uur. Enkel na afspraak via de schepen.

Functies

Tweede schepen
 • Toerisme – Glazen Huis
 • Erfgoed
 • Stadswerken
 • Juridische zaken

Sophie Loots CD&V

Contact
Adres
Kapelstraat 27 , 3920 Lommel
Tel.
GSM

Spreekuur

Elke dinsdag van 17 uur tot 19 uur. Enkel na afspraak via de schepen.

Functies

Derde schepen
 • Openbare werken
 • Mobiliteit
 • Bosland

Joris Mertens CD&V

Contact
Adres
Koning Leopoldlaan 14 , 3920 Lommel
Tel.
GSM

Spreekuur

Elke dinsdag van 17 uur tot 19 uur. Enkel na afspraak via de schepen.

Functies

Vierde schepen
 • Ruimtelijke ordening
 • Dierenwelzijn
 • Milieu en natuur

Dirk Vanderhoydonks CD&V

Contact
Adres
Gelderhorsten 73 , 3920 Lommel
Tel.
GSM

Spreekuur

Elke dinsdag van 17 uu tot 19 uur (Huis van de Stad) en donderdag van 9 uur tot 11 uur (Huis van de Wereld). Enkel na afspraak via de schepen.

Functies

Vijfde schepen
 • Sport
 • Buurtwerking
 • Flankerend seniorenbeleid
 • Mondiaal beleid
 • Gelijke kansen en armoede
 • Integratie

Johan Bosmans N-VA

Contact
Adres
Vinkertstraat 35 , 3920 Lommel
Tel.
GSM

Spreekuur

Elke dinsdag van 17 uur tot 19 uur. Enkel na afspraak via de schepen.

Functies

Zesde schepen
 • Financiën
 • Landbouw
 • Middenstand, markten en kermissen

Nancy Bleys CD&V

Contact
Adres
Luikersteenweg 195 , 3920 Lommel
Tel.
GSM

Spreekuur

Elke dinsdag van 17 uur tot 19 uur. Enkel na afspraak via de schepen.

Functies

Zevende schepen
 • Zorg en zorggroep
 • Lokaal sociaal beleid
 • Preventie
 • Wonen
 • Huis van het Kind
 • Integrale veiligheid