Sportraad

De Sportraad heeft als doel de sport en de recreatie te bevorderen en dit in het belang van het algemeen welzijn en van de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van Lommel en alle leden van de Lommelse verenigingen, organisaties en instellingen.

De concrete doelstellingen en taken zijn o.a. de volgende:

  • het stadsbestuur adviseren inzake het sport- en recreatiebeleid
  • informatie verzamelen over het sportgebeuren en over de behoeften in de sportsector
  • overleg en samenwerking met de sportverenigingen bevorderen en organiseren
  • inspraak en deelname van de bevolking stimuleren
  • initiatieven nemen op het gebied van de competitie- en recreatiesport, de bevordering van de sportbeoefening en kaderopleiding en de animatie naar de bevolking
  • mee instaan voor het beheer van de stedelijke sportinfrastructuur

Wil je deel uit maken van de Sportraad? Klik hier voor het online aansluitingsformulier.

Openingsuren & contact

Tel. tel.
011 399 620
e-mail
sportdienst@lommel.be

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina