Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (STAP)

Personen met een handicap moeten betrokken worden bij de opbouw van het beleid om een verdere democratisering van dat beleid te bekomen. De raad moet ervoor zorgen dat het stadsbestuur een inclusief beleid voert, met andere woorden dat alle beleidsopties en –uitvoeringen een gelijkwaardig effect hebben ten aanzien van personen met een handicap. Dit inclusieve beleid moet de integratie van personen met een handicap in de maatschappij bevorderen. STAP bespreekt en brengt welzijnsbevorderend advies uit over knelpunten en initiatieven die verband houden met de doelgroep.

Deel deze pagina