Sport

De sportdienst staat in voor de organisatie en coördinatie van het sportgebeuren en de sportpromotie. U kan er terecht voor allerhande sportinformatie.

Beheer

  • Administratie, exploitatie en onderhoud van de stedelijke sportinfrastructuur
  • Het stadsbestuur adviseren inzake het sport- en recreatiebeleid en de uitvoering van dit beleid.
  • Begeleiding, administratieve en logistieke ondersteuning ten aanzien van de sportraad

Sportpromotie
Naast beheer is de sportpromotie één van de voornaamste opdrachten met als doelstelling om zoveel mogelijk inwoners te motiveren om actief te sporten. De sportdienst organiseert dan ook samen met de de sportraad, sportclubs, Sport Vlaanderen en andere instanties heel wat sportpromotionele activiteiten. Daarnaast is er ook een aanbod van sportkaderopleidingen en bijscholingen voor clubbestuurders, trainers en individuele sporters.

Informatieverstrekking

  • info over alle sportmogelijkheden: aansluiting bij een sportclub, verhuur sportinfrastructuur, sportkampen, ...
  • info over sportverzekeringen
  • info over subsidiemogelijkheden
  • info over sportkaderopleidingen en bijscholingscursussen
  • ontlening sportmateriaal

Contact

adres
Sportveldenstraat 103920 Lommel
Tel. tel.
011 399 620
e-mail
sport@lommel.be
Vandaag:8.30 tot 12 u en 13 tot 16.30 u

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina