Ruimtelijke structuurplannen

Ruimtelijke structuurplannen leggen de grote lijnen van de ruimtelijke structuur vast. Deze plannen doen geen uitspraken over concrete percelen en evenmin over het afleveren van concrete vergunningen. Het zijn plannen met een zeker abstractieniveau die antwoord geven op uiteenlopende cruciale, maar ingewikkelde vragen. Hoeveel woningen moeten er over vijf jaar zijn? Op wat voor locaties gaan we die bouwen? Hoeveel ruimte creëren we voor bedrijven? Welke soort plekken zijn hier het best voor geschikt? Hoeveel groen, hoeveel bos, hoeveel landbouwgrond? Op wat voor type plekken gaan we dat doen? Ruimtelijke structuurplannen worden gemaakt op verschillende niveaus: voor het grondgebied van Vlaanderen, voor het grondgebied van elke provincie en voor het grondgebied van elke gemeente/stad.

Deel deze pagina