Handhaving stedenbouw

Vermoedelijke bouwovertredingen kan je melden bij de dienst handhaving stedenbouw. Let op: een bouwovertreding verjaart na 5 jaar. De stad kan dan niet meer optreden.

We treden niet op bij geschillen tussen burgers onderling zoals betwisting van eigendomsrechten, huurrechten, erfdienstbaarheden, waterschade, … Hiervoor kan je terecht bij een bemiddelaar of het vredegerecht.

We geven evenmin bouwadvies. Hiervoor kan je best contact opnemen met de dienst RO – vergunningen via het e-mailadres ruimtelijke.ordening@lommel.be.

De melding van vermoedelijke bouwovertreding dient schriftelijk te gebeuren per brief of per mail met volgende vermeldingen:

  • Beschrijving van de werken of handelingen;
  • Het adres en de locatie van de werken of handelingen;
  • Foto’s;
  • Andere relevante informatie;
  • Je contactgegevens (om je te kunnen contacteren voor eventuele vragen). Anonieme klachten behandelen we niet.
  • Melding van bouwovertreding per mail kan u sturen naar handhaving@lommel.be, per brief kan dit naar:

Stad Lommel
Dienst handhaving
Hertog Janplein 1
3920 Lommel

Voor meer informatie kan u ook terecht op volgende website van de Vlaamse Overheid: www.ruimtelijkeordening.be/Handhaving

Contact

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
handhaving@lommel.be

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Deel deze pagina