Verzelfstandigde stedelijke entiteiten

Verzelfstandigde stedelijke entiteiten? Wat houdt dat in? Kort gezegd betekent het dat bepaalde gemeentelijke activiteiten of diensten onafhankelijker worden gemaakt van de gemeente ten opzichte van de ‘gewone’ gemeentelijke diensten. Er kunnen dus op redelijk autonome basis beslissingen worden genomen door de organen van die verzelfstandigde structuren.

Hiervoor zal dan niet steeds de toestemming nodig zijn van de gemeenteraad, het college of de secretaris. Een algehele autonomie houdt dit echter nooit in. De autonomie neemt gradueel toe: van interne naar externe verzelfstandiging en van budgethouderschap naar privaatrechtelijke verzelfstandigingsvormen. En met het toenemen van de autonomie neemt ook de terughoudendheid van de wetgever toe. 

Deel deze pagina