Vacatures bij stad en OCMW

We gaan over tot de aanwerving van:

Diensthoofd Staf - Beleidsadviseur Hulpverleningszone Noord-Limburg (Voltijds, A1-A3)

Hulpverleningszone Noord-Limburg heeft een nieuwe functie in het administratief kader. Door beleidsvoorbereiding en beleidsadvisering draagt de functiehouder bij tot de realisatie van de doelstellingen van de zone en biedt hij/zij ondersteuning aan de zonecommandant, technische commissie en directieraad. Als lid van de directieraad bepaalt het diensthoofd staf-de beleidsadviseur mee de richting (missie en visie) van de zone. Het diensthoofd staf stuurt eveneens de secretaris/deskundige communicatie aan.

Je beschikt minimaal over een masterdiploma. Een aantal jaren ervaring in managementondersteuning en operationeel inzicht is een pluspunt. Je dient bereid te zijn tot flexibele werktijden.

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot en met 8 april 2018 door (bij voorkeur) de registratie op het online-sollicitatieplatform (http://jobs.hvznl.be) of door een mail te sturen naar personeelsdienst@hvznl.be.

Hier kan je alle details en de volledige functiebeschrijving lezen

Administratief medewerker (voltijds, C1-C3)

Je maakt deel uit van de dienst burgerlijke stand en bevolking.  Meer specifiek zal je ingezet worden bij de vreemdelingendienst.    

Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs d.w.z. 6de jaar ASO, 6de KSO, 6de jaar TSO, 7de jaar BSO.

De selectie bestaat uit een schriftelijke en een mondelinge proef.  Vanaf 25 kandidaten gebeurt een preselectie op basis van cv.  De 25 best gerangschikte kandidaten worden uitgenodigd voor de schriftelijke proef.

Hier kan je de volledige functiebeschrijving downloaden

Solliciteren via dit formulier t.e.m. 8 april 2018

NET-werk(st)er (2 voltijdse functies, C1-C3)

Je maakt deel uit van het preventiehuis en hebt oog voor de leefbaarheid, netheid en veiligheid van de stad Lommel.  Je verricht technisch beperkte uitvoerende werkzaamheden in de buurten (zwerfvuil, kleine herstellingen,…), geeft problemen door aan de bevoegde diensten en ontwikkelt samen met de buurtbewoners participatieve projecten en stimuleert hen om zorg te dragen voor de eigen leefomgeving en hiervoor actie te ondernemen.  

Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs d.w.z. 6de jaar ASO, 6de KSO, 6de jaar TSO, 7de jaar BSO.

De selectie bestaat uit een praktische en een mondelinge proef.  Vanaf 25 kandidaten gebeurt een preselectie op basis van cv.  De 25 best gerangschikte kandidaten worden uitgenodigd voor de praktische proef.

Hier kan je de volledige functiebeschrijving downloaden

Solliciteren via dit formulier t.e.m. 8 april 2018

Jongeren NET-werk(st)er (halftijds, C1-C3) 

Je maakt deel uit van het preventiehuis en hebt oog voor de leefbaarheid, netheid en veiligheid van de stad Lommel.  Je verricht technisch beperkte uitvoerende werkzaamheden (zwerfvuil, kleine herstellingen,…) geeft problemen door aan de bevoegde diensten en ontwikkelt samen met de jongeren participatieve projecten en stimuleert hen om zorg te dragen voor de leefomgeving en hiervoor actie te ondernemen.  

Je bent houder van een diploma middelbaar onderwijs of hebt functierelevante ervaring in het werken met de doelgroep (maatschappelijk kwetsbare jongeren).

De selectie bestaat uit een praktische en een mondelinge proef.  Vanaf 25 kandidaten gebeurt een preselectie op basis van cv.  De 25 best gerangschikte kandidaten worden uitgenodigd voor de praktische proef.

Hier kan je de volledige functiebeschrijving downloaden

Solliciteren via dit formulier t.e.m. 8 april 2018

Wervingsreserve technisch assistent (voltijds, D1-D3)

Je wordt tewerkgesteld bij de dienst stadswerken en wordt ingezet bij technisch uitvoerende werkzaamheden (groendienst, logistiek, onderhoud,…).

Het betreft een wervingsreserve van 2 jaar.  De selectie bestaat uit een praktische en een mondelinge proef.  Enkele functies zullen onmiddellijk ingevuld worden.

Hier kan je de volledige functiebeschrijving downloaden

Solliciteren via dit formulier t.e.m. 8 april 2018

Vakantiewerk

Tijdens de maanden juli en augustus werft het stadsbestuur jobstudenten aan voor het stedelijk zwembad (reddersbrevet nodig)

Op deze pagina vind je alle informatie en voorwaarden, plus het formulier waarmee je kan solliciteren.

Redder stedelijk zwembad

Het stadsbestuur werft een redder in halftijds dienstverband aan voor het stedelijk zwembad.

Interesse? Contacteer de sportdienst voor meer informatie: Danny Cools, 011 54 84 01, danny.cools@lommel.be

Hoe kan je solliciteren? Enkel met dit formulier

  

 

E-loket

 • Kandidatuurstelling NET-werk(st)er

  Formulier
 • Kandidatuurstelling Jongeren NET-werk(st)er

  Formulier
 • Kandidatuurstelling administratief medewerker

  Formulier
 • Kandidatuurstelling technisch assistent

  Formulier
 • Spontane sollicitatie

  Formulier
 • Vacature redder stedelijk zwembad

  Formulier