naar top

Femma Barrier

Femma is een actieve, christelijke geïnspireerde vrouwenbeweging die openstaat voor alle vrouwen. De doelstelling van Femma is om vrouwen in alle levensomstandigheden te ondersteunen en te stimuleren door middel van vorming, informatica, ontmoeting en vrijetijdsbesteding o.a. naai –en kooklessen, bloemschikken, fietstochten,... Femma wil zoveel mogelijk vrouwen bereiken in een vriendschappelijk sfeer om samen cultuur te beleven.

Elke maand bezorgen de kernleden het tijdschrift “Vrouw en Wereld” aan de leden, samen met het vormingsaanbod van de maand. Naast de ontmoetingsfeesten, gespreksavonden en cursussen worden elk jaar sportactiviteiten en reizen geplant. Femma daar tref je vriendinnen, daar leer je bij, daar maak je plezier, daar word je verwend.

Contactgegevens

adres
Leuken 863920 Lommel
Tel.
011 645 075
e-mail
ria.haagdoren@telenet.be
website
facebook.com/Femmakavlommelbarrier

Secretaris

naam
Gerits Mariette
adres
Luikersteenweg 231b3920 Lommel
tel.
011 647 547
gsm
0474 089 233
e-mail
gerits.mariette@telenet.be

Voorzitter

naam
Mannaerts Josée
adres
Teutenweg 113920 Lommel
tel.
011 555 706
e-mail
josee_mannaerts@hotmail.com

Contact

naam
Ria Haagdoren
adres
Leuken 863920 Lommel
tel.
011 645 075
e-mail
ria.haagdoren@telenet.be

Categorie