naar top

Femma Lutlommel

Femma is een actieve, christelijke geïnspireerde vrouwenbeweging die openstaat voor alle vrouwen. De doelstelling van Femma is om vrouwen in alle levensomstandigheden te ondersteunen en te stimuleren door middel van vorming, informatica, ontmoeting en vrijetijdsbesteding o.a. naai –en kooklessen, bloemschikken, fietstochten,... Femma wil zoveel mogelijk vrouwen bereiken in een vriendschappelijk sfeer om samen cultuur te beleven.

Elke maand bezorgen de kernleden een nieuwsbrief aan de leden met de activiteiten van de maand. Naast de ontmoetingsfeesten, gespreksavonden en cursussen worden elk jaar sportactiviteiten en reizen geplant. Femma daar tref je vriendinnen, daar leer je bij, daar maak je plezier, daar word je verwend.

Contact

naam
Veerle Hoekx
adres
Burgemeesterstraat 113920 Lommel
tel.
011662592
e-mail
femmalutlommel@gmail.com

Categorie