naar top

Femma Werkplaatsen

Femma is een actieve, christelijke geïnspireerde vrouwenbeweging die openstaat voor alle vrouwen. De doelstelling van Femma is om vrouwen in alle levensomstandigheden te ondersteunen en te stimuleren door middel van vorming, informatica, ontmoeting en vrijetijdsbesteding o.a. naai –en kooklessen, bloemschikken, fietstochten,... Femma wil zoveel mogelijk vrouwen bereiken in een vriendschappelijk sfeer om samen cultuur te beleven.

Elke maand bezorgen de kernleden het tijdschrift “Vrouw en Wereld” aan de leden, samen met het vormingsaanbod van de maand. Naast de ontmoetingsfeesten, gespreksavonden en cursussen worden elk jaar sportactiviteiten en reizen geplant. Femma daar tref je vriendinnen, daar leer je bij, daar maak je plezier, daar word je verwend.

Contact

naam
Nicole Roosen
adres
M. van Gurplaan 103920 Lommel
tel.
011 551 344

Categorie