naar top

Sjaloom werkgroep Lommel-Werkplaatsen

De Sjaloom Werkgroep bestaat uit een zestal gezinnen die zich inzetten voor allerlei parochiale activiteiten zoals de campagne van Broederlijk Delen (www.broederlijkdelen.be), de organisatie van een solidariteitsmaal waarbij tevens de wereldwinkel gepromoot wordt (www.wereldwinkel.be), de organisatie van een bedevaart voor woonwagenbewoners tijden het pinksterweekend, van het plaatselijk secretariaat van 11-11-11 en tijdens de advent wordt aandacht besteed aan de campagne van Welzijnszorg (www.welzijnszorg.be).

Voorzitter

naam
Marc Willekens
adres
Hees 1463920 Lommel
gsm
0476/ 467 377

Categorie