naar top

OKRA

OKRA (Open, Kristelijke, Respectvolle en Actief) is een beweging voor gepensioneerden waar contact en vriendschap centraal staan op basis van respect voor de universele mensenrechten en fundamentele kristelijke en democratische waarden.

Het kwaliteitsvol aanbod is even verscheiden als de groep 55-plussers in domeinen van vorming (Akademie) , Sport, Crea, Reizen, Belangenbehartiging en Zorgrecht. Het ledenmagazine wordt tien keer per jaar thuis bezorgd aangevuld met uitnodigingen voor activiteiten uit jouw omgeving.

OKRA heeft verschillende trefpunten in de Lommelse gehuchten. Alle OKRA Trefpunten hebben bovendien een eigen activiteitenprogramma (wandelen, fietsen, kaarten, petanque, crea, …).

Contactgegevens

website
www.okra.be

Contact

naam
Jeannine van Och
tel.
011 54 11 29
e-mail
jeanninevanoch@gmail.com

Categorie