naar top

OKRA

OKRA (Open, Kristelijke, Respectvolle en Actief) is een beweging voor gepensioneerden, waar contact en vriendschap centraal staan en dit op basis van respect voor de universele mensenrechten, fundamentele -, christelijke en democratische waarden.

Het kwaliteitsvol aanbod is even verscheiden als de groep 55-plussers in domeinen van vorming (Academie), sport, jong-OKRA, crea, reizen, belangenbehartiging en zorgrecht. Het ledenmagazine en de eigen O-KRAnt wordt tien keer per jaar thuis bezorgd, aangevuld met uitnodigingen voor activiteiten uit jouw omgeving.

OKRA heeft verschillende trefpunten in diverse Lommelse gehuchten. Alle OKRA Trefpunten hebben bovendien een eigen activiteitenprogramma (wandelen, fietsen, kaarten, petanque, crea, …), die je kan volgen via hun websites (zie onderaan, klik op linkadres diverse trefpunten) of op onze facebookpagina OKRA Gewest Lommel (https://www.facebook.com/OKRA-Gewest-Lommel-474852099382438).

Contact

naam
Stan Bresseleers
adres
Grote Hoef 23920 Lommel
tel.
011 55 14 41 of 0494 70 46 25
e-mail
stanbresseleers@hotmail.com

Categorie