naar top

Vlaamse actieve senioren vzw

Vl@S (Vlaamse actieve senioren vzw) is een Vlaamse, actieve, pluralistische vrijwilligersorganisatie. Ze heeft geen structurele binding met politieke partijen, noch met godsdienstige of filosofische verenigingen. Het cement dat alle leden bindt, is en blijft het Vlaamse bewustzijn.

Hoofddoelen zijn de samenhorigheid tussen medioren en senioren in Vlaanderen bevorderen, meewerken aan hun ontplooiing en hun belangen behartigen. Om de vereenzaming in de huidige maatschappij tegen te gaan, stimuleert en motiveert de Vlaamse actieve senioren vzw haar leden om engagementen aan te gaan in de samenleving. Bovendien ondersteunt de vereniging een beleid dat ouderen toelaat om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven. Daartoe organiseren de Vlaamse actieve senioren activiteiten op educatief, maatschappelijk, sociaal, cultureel en sportief vlak.

Contactgegevens

website
www.vlaamseactievesenioren.be

Contact

naam
Theo Stelten
tel.
011 54 49 58
e-mail
Theo.stelten@unitedtelecom

Categorie