Vuurwerk: reglementering

Er geldt een algemeen vuurwerkverbod in Lommel, ook op oudejaarsnacht, met uitzondering van fop- en schertsvuurwerk in categorie F1. Vind jij een eindejaar zonder vuurwerk ook een knalidee? Draag je steentje bij aan de mentaliteitsverandering. Samen mikken we op een eindejaar zonder gewonden en bange dieren.

In de GAS-codex lees je meer over het vuurwerkverbod. 

De Vlaamse brandweer geeft je 6 goede redenen om dit niet te doen!

 1. Verboden
  Het gebruik van de volgende pyrotechnische artikelen is verboden, zowel op privaat domein als in de openbare ruimte:
  • vuurwerk van de categorieën F2, F3 en F4 zoals bedoeld in artikel 5 van het koninklijk besluit van 20 oktober 2015 betreffende het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen;
  • de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van de categorieën T1 en T2 zoals bedoeld in het voormelde koninklijk besluit;
  • andere pyrotechnische artikelen van de categorieën P1 en P2 zoals bedoeld in het voormelde koninklijk besluit;
  • Daarnaast is het verboden om geluids- of carbuurkanonnen te gebruiken.

 2. Levensgevaarlijk
  Zowel bij het afsteken zélf als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kan je gewond raken. Volgens de cijfers van Stichting Brandwonden is het aantal ongevallen met lichamelijke letsels in 2018 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2016, van 48 naar 108. De slachtoffers zijn meestal mannelijk (89 %). Eén op vier is jonger dan 16 jaar. Meest getroffen lichaamsdelen zijn de ogen (32%), het aangezicht (26%) en (30%) handen en vingers. Ook blijkt dat de meeste vuurwerkslachtoffers het vuurwerk niet zelf aangestoken hebben. Zij waren enkel toeschouwer van de vuurwerkpiraat.

 3. Risico op brand
  Zowel bij het afsteken van vuurwerk als het oplaten van wensballonnen is het risico op brand erg groot. Jouw wensballon kan op een woning, tuinhuis of brandbaar materiaal terecht komen, waar het brandende kaarsje heel wat schade kan veroorzaken.

 4. Het zorgt voor dierenleed
  Dieren zijn heel gevoelig voor harde geluiden. Ze schrikken en panikeren. Zo zijn er talrijke verhalen: honden lopen weg, paarden breken uit en komen op de openbare weg terecht. Vorig jaar stierf in Genk zelfs een kameel, toen hij in paniek van het vuurwerk wegliep en zijn nek brak.

 5. De hulpdiensten blijven beschikbaar
  Telkens wanneer de hulpdiensten moeten uitrukken voor problemen rond vuurwerk, zijn ze niet beschikbaar voor andere noodgevallen.

 6. Superongezond
  De fijnstofconcentraties vastgesteld tijdens en net na afsteken van vuurwerk pieken ten opzichte van de normale waarden. Zeker voor mensen met gevoelige luchtwegen, zoals jonge kinderen, mensen met allergieën of astma, kan dit gevaarlijk zijn. (Bron: luchtmeetnet). Maar dat is niet het enige probleem. 90% van dat fijnstof komt op de bodem en in het riool terecht, en zorgt ook hier voor een enorme vervuiling.

Allemaal redenen genoeg om zelf geen vuurwerk af te steken, vinden de Vlaamse hulpverleningszones. Vandaar hun slogan “Wij knallen zonder vuurwerk, omdat we weten wat de gevolgen kunnen zijn.”

* De enige uitzondering hierop is het afschieten van geluidsarm vuurwerk in het kader van een evenement. Deze aanvraag dient te verlopen via het digitale evenementenloket van de stad Lommel, de burgemeester moet hiervoor toestemming verlenen.  

Affiche

Contact

Juridische dienst

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
juridische.dienst@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina