Zondagsopeningen en openingsuren

Winkeliers in Lommel mogen hun winkels 7 dagen op 7 open doen. Dat is een gevolg van de officiële erkenning van de stad als toeristisch centrum.

Er zijn twee soorten erkenningen als toeristisch centrum:

1. Met betrekking tot tewerkstelling op zondag (erkenning bij Minister van Werk)

Dit houdt het volgende in:

De werknemers tewerkgesteld bij werkgevers die kleinhandelszaken of kapperssalons uitbaten, mogen op zondag tewerkgesteld worden :

1° vanaf 1 mei tot 30 september;

2° gedurende de Kerst- en Paasvakantie in het door de Gemeenschappen ingericht, gesubsidieerd of erkend onderwijs;

3° buiten de in 1° en 2° bedoelde periodes mag het personeel gedurende ten hoogste dertien zondagen per kalenderjaar tewerkgesteld worden waar

  1. a) tijdens het weekeinde een toevloed van toeristen plaats heeft ingevolge het bestaan van bezienswaardige of bekende plaatsen van culturele, historische of religieuze aard of van natuurschoon;
  2. b) manifestaties plaatsgrijpen, zoals bedoeld bij artikel 66, 26°,van de arbeidswet van 16 maart 1971.

2. Met betrekking tot de wet openingsuren (erkenning bij Minister van Middenstand)

De wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening bepaalt voor de kleinhandel en diensten (aangeduid door de Koning) het volgende: 

  • De toegang van de consument tot de vestigingseenheid, de rechtstreekse verkoop van producten of diensten aan de consument en de thuisleveringen worden gedurende een ononderbroken periode van vierentwintig uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur, verboden. (art.8)

    = verplichte wekelijkse rustdag

  • Deze verbodsbepalingen zijn niet van toepassing in de badplaatsen en gemeenten of delen van de gemeenten die als toeristische centra worden erkend.

Lommel heeft inmiddels beide erkenningen verkregen waardoor handelaars in onze gemeente 7 dagen op 7 geopend mogen zijn.


Openingsuren
Inzake de openingsuren gelden volgende beperkingen:

  1. Vóór 5 uur en na 21 uur, op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. Indien de wettelijke feestdag een maandag is, is de verlenging tot 22 uur op de zaterdag die voorafgaat, toegestaan;
  2. Vóór 5 uur en na 20 uur, op de andere dagen;

De artikelen 142 tot en met 149 van de GAS-codex zijn eveneens van toepassing op onderhavige verordening omvattende de voorschriften omtrent de sluitingsuren van vestigingseenheden.

zondagsopening

Openingsuren & contact

Lokale economie

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
lokale.economie@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak