Toelage voor anti-discriminatie

Lommelse onderwijsinstellingen die in hun aanbod discriminatie bestrijden, kunnen op financiële steun rekenen van de stad. Concreet kan de toelage toegekend worden voor een theater-, film- of museumbezoek over discriminerende thema's maar ook voor educatieve reizen waarbij anti-discriminatie aan bod komt. Zo kon Provil al rekenen op financiële steun voor hun bezoek aan Auschwitz-Birkenau en Campus Mercurius voor de uitstap naar het Ford van Breendonk. 


Voorwaarden

Lommelse scholen die in aanmerking willen komen voor de subsidie, moeten ten minste drie maanden vóór de voorziene afreis- of organisatiedatum hun aanvraag indienen. De toelage bedraagt maximaal 2.500 euro, met een maximum van 50% van de gemaakte onkosten. Een school kan de toelage slechts eenmaal per kalenderjaar verkrijgen

Openingsuren & contact

Onderwijs

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 810
e-mail
onderwijs@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina