2021-01-01 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Luikersteenweg 378

Referentie omgevingsloket: OMV_2020171442
Referentie gemeente: 2020/302/OMV
Projectnaam omgevingsloket: 20.24. Kurt Vlassaks
Projectnaam gemeente: 20.24. Kurt Vlassaks
Ligging: Luikersteenweg 378 te 3920 Lommel

Afdeling 72345, sectie B, perceel 872P13

Contactpersoon: Lut Gysenbergs
Datum: 22/12/2020

Het stadsbestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Kurt Vlassaks een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Luikersteenweg 378 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72345, sectie B, perceel 872P13

Het betreft een aanvraag tot 20.24. kurt vlassaks.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 01/01/2021 tot en met 30/01/2021.

Reden openbaar onderzoek:

inrit is 4.00m i.p.v. 3.00m

draadafsluiting i.p.v.draadafsluiting met klimop of haag

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 30/01/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

01/01/2021, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717 (enkel van 9-12 uur)
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina