Nabestemming ontginningsplassen Sibelco

De zandontginningen in deze regio bepalen zeer sterk het beeld van deze woonkernen, van Lommel en van het ruimere gebied. Om te kijken op welke manier het beeld van deze industriële ontginningen omgezet kunnen worden naar ruimtelijke kwaliteiten heeft de stad een beeldkwaliteitsplan opgemaakt. De punten waarop in dit beeldkwaliteitsplan o.a. werd ingezet zijn de toegankelijkheid, beleefbaarheid en het vermeerderen van de ecologische kwaliteit van deze waterplassen. De inwoners van Stevensvennen en Werkplaatsen werd nauw betrokken bij de opmaak van dit beeldkwaliteitsplan. Dit via informatieavonden en wandelingen doorheen het gebied.

 

Nu het beeldkwaliteitsplan definitief vorm heeft gekregen, bekijkt het stadsbestuur samen met Sibelco op welke manier de visies uit het beeldkwaliteitsplan effectief uitgevoerd kunnen worden. Hierbij werd gezocht naar welke elementen op korte termijn gerealiseerd kunnen worden en welke elementen op lange termijn, na beëindiging van de ontginning, opgepikt kunnen worden.

 

De stad Lommel en Sibelco lichtten deze plannen toe tijdens een infosessie. Het verslag kan je hiernaast downloaden.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke planning en mobiliteit

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799 - 011 399 808
e-mail
planning@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina