3. Minderjarigen

Er kan een GAS-procedure opgestart worden voor minderjarigen vanaf 16 jaar. Hier zijn enkele verschillen ten opzichte van de procedure bij meerderjarige overtreders.

Er is een verplicht bemiddelingsaanbod voor minderjarigen. Samen met de bemiddelaar bespreken de overtreder en benadeelde partij de inbreuk om via deze weg te zoeken naar een geschikte vorm van herstel.

Als er een proces-verbaal of bestuurlijk verslag wordt opgemaakt voor de minderjarige, zijn de ouders of voogd burgerrechtelijk aansprakelijk. Daarom worden ook zij betrokken in de procedure.

Tijdens de hele procedure heeft de minderjarige van rechtswege recht op een pro deo-advocaat om hem hierin bij te staan.

Indien de bemiddeling niet lukt, kan de sanctionerend ambtenaar een boete van maximum €175 opleggen in plaats van €350.

Contact

Juridische dienst

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
juridische.dienst@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina